Birçok tesiste ve ofiste kullanılan güç elektroniğine dayalı sistemlerin yaygınlaşması sonucu sistem sorunlarıda ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılan makinelerdeki sistemlerin (hız kontrol cihazları,kesintisiz güç kaynakları… vb.) yük karakteristiği lineer değildir. Bu sebeple sistemin kullandığı akım şekli bozulmaktadır. Birçok sanayi tesisinde kontrol sistemlerinde avantajları sebebiyle elektrik motorları motor sürücüler tarafından kontrol edilmektedir. Harmonikler mikroişlemci tabanlı sistemlerin hatalı çalışmasına, ölçüm ve kontrol sistemlerinde veri hatalarına ve cihazların aksamasına neden olabilir. Ark ocakları ve kaynak makineleri gibi aletler akım dengesini bozacağından dolayı kısa devrelere ve elektrik kesintilerine neden olabilir.

Karşılaşılan en büyük sorunlardan bir diğeri ise yaşanan elektrik kesintileridir. Ani kesintilerden dolayı ofis ve işyerlerinde kullanılan elektronik eşyalar zarar görebilir bunu önlemek için sigortalar kullanılarak anlık yüksek gerilim durdurulur. Aynı zamanda yıldırımlarda büyük iş yerleri için tehlike arz etmektedir bunu önlemek içinse paratoner adı verilen aletler kullanılır. Herhangi bir zarar vermeleri için direkt olarak temasta bulunmaları gerekmez. Eğer gerekli önlemler alınmaz ise yıldırımlar birçok işyeri için önemli bir tehlikedir.

Elektrik kesintilerinden dolayı oluşan problemler kullanıcıların işlerini negatif yönde etkilediği gibi maddi açıdanda çok fazla zarara uğratmaktadır.Kullanıcılar bu sorunlardan dolayı her geçen gün daha fazla etkilenmektedir. KGK (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Ups cihazları bu sorunlardan korunmak için yapılmaktadır.

AGP Enerji Online Genel Katalog