Ürün İsmi : İZOLASYON TRAFOSU
Kategori : TRAFOLAR
Paylaş :
Dökümanlar : Transformatör

İzolasyon trafosu, şebeke ağı ile yük ağının birbirinden bağımsız bir şekilde yalıtılması görevini üstlenmektedir. İzolasyon trafosu gibi konumlandırması güven esasına dayalı bu tarzdaki trafolar genellikle elektrik çarpılmasını azami boyutta engelleyebilmek, şebeke ağı içerisinde oluşma ihtimali olan herhangi bir olumsuz etkiye karşı kalkan vazifesi sunmasıdır. Yani diğer cihazlara olan negatif etkinin minimize edilmesini sağlamaktır. Örneklendirecek olursak; birisi hiçbir şeyden habersiz şebekeye dokunduğunda şayet topraklama konumundaysa mutlaka ama mutlaka elektriğin garabetine tutulacaktır. Bunun sebebi ise elektrik devrelerinin bir iletken tarafından tamamlayıcı durumuna geçmesinden kaynaklanmaktadır. Eğer elektrik şebekesinde izolasyon trafosu varsa insanlar veya diğer tüm canlılar istedikleri kadar dokunsunlar, elektrik devresinin tamamlayıcı pozisyonunda olmadıkları için asla elektrik çarpılmayacaklardır.

İzolasyon Trafosu Neden Gereklidir?

İzolasyon trafoları, şebekede meydana gelebilecek manyetik gürültülerin yüke yansımasını engellemek, elektrik çarpmalarını önlemek ve sanayide kullanılan makinelerin arıza gibi durumlarda en az seviyede etkilenmesini sağlamak için kullanılırlar. Özellikle kesintisiz güç kaynağı çıkışında oluşabilecek herhangi bir arızada izolasyon trafosu sayesinde yükün zarar görmesi önlenir.
Elektrik akımının en fazla kullanılmakta olduğu yerlerden biri sanayi tesisleridir. Bu tesislerde aktif olarak hizmet veren firmalar mevcuttur ve günün büyük bir bölümünde makineler çalışmaktadır. Zaten sanayileşmeyi oluşturan da makineleşmedir. Bu sebeplen yüklü miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. İzolasyon trafosunun neden gerekli olduğunu şuradan anlamalıyız; bu trafo, elektrik çarpılmalarını minimize ettiği gibi aktif olarak kullanılan makinelerin de zarar görmesini, devrelerinin yanmasına kadarki negatif durum oluşturabilecek sebepleri minimize eder.


İzolasyon Trafolarının Kullanıldığı Sektörler

İzolasyon trafosu, sanayi tesislerinde, fabrikalarda kullanılabiliyor fakat tüm kullanım alanı bununla sınırla değildir. İzolasyon trafoları sektörel olarak tersanelerde (gemi üretim platformlarında) yoğun olarak kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra yüklü elektrik enerjisinin sarfedildiği Cnc - matbaa makinelerinde, UC kağıt kurutma makineleri, asansör güvenlik panoları, alarm güvenlk panelleri, hastane ve ameliyathanelerde kullanılan makineler, tren ve raylı sistemin aktif olarak kullanıldığı her yerde izolasyon trafosu kullanılmaktadır.

AGP Enerji Online Genel Katalog