Ürün İsmi : Rüzgar Enerjisi
Kategori : SOLAR SİSTEMLERİ
Paylaş :
Dökümanlar : Vestas Wind Tirbune PROVEN Rüzgar Tirbünleri ProvenWindTurbinesBrochure

Tasarımı yapılan bir rüzgâr enerjisi elektrik üretim sisteminde kullanılacak rüzgâr türbinin tespiti için, öncelikle sistemin kurulacağı bölgenin rüzgar potansiyelinin belirlenmesi gerekir.

Herhangi bir konumun rüzgâr enerjisi potansiyeli hesaplanırken, esas olarak kullanılan yöntem, bölgeye ait uzun dönem rüzgar hız ve yön ölçümlerinden yararlanmaktır.Bunun mümkün olmadığı durumlarda, akademik literatürce kabul gören yöntemler kullanılarak potansiyel tespiti yapılır. Bu yöntemler arasında en az mevcut veriye dayanan veyaygın olarak kullanılmakla birlikte kabul edilebilir bir yanılma payıyla gerçekleşene yakın değerler veren yöntem, potansiyel tahmini yapılan bölgenin yıllık ortalama rüzgar hızı ve buhızın ölçüldüğü yükseklik parametrelerinin kullanılarak, bölgede rüzgarın hangi hızda yılda kaç saat estiğinin tahminlenmesi yöntemidir. Bu şekilde bölgedeki tahmini rüzgâr profili çıkarılır ve bu veriler ile bölgede kullanılması düşünülen rüzgar türbininin güç eğrisi kullanılarak bölgenin yıllık enerji potansiyeli tahminlenir

Türkiye’ nin özellikle batısında belli bölgelerin yüksek rüzgâr enerjisi potansiyeline sahip olduğu anlaşılır. Karadeniz bölgesinin batı kısımları da rüzgâr enerjisi potansiyeli açısından yüksek verimliliğe sahiptir. Öte yandan, ülkemiz Güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok bölgesinde yüksek enerji potansiyeline sahiptir.  Dolayısıyla, kurulacak hibrid güç sisteminin güneş ve rüzgâr enerjilerinden mümkün olduğunca optimum seviyede yararlanabilmesini sağlayacak şekilde sistem tasarımları yapılmıştır

Bölgenin rüzgâr enerjisi potansiyelini belirlemek amacıyla yapılan hesaplar, elde bölgeye ait gerçek veri bulunmadığı durumlarda, tahminleme yöntemlerine dayanır. Bu projede, bölgeye ait eldeki veriler belirli yüksekliklerdeki rüzgar hızı ile sınırlı olduğundan, eldeki bu veriye uygun potansiyel tahminleme yöntemi kullanılmış ve bölgenin rüzgar enerji potansiyeli tahminlenmiştir. Bu yöntem(ler) her ne kadar genel literatürde yer alıyor ve yaygın olarak kullanılıyor olsa da,  rüzgar enerjisi potansiyeli tamamen doğal şartlara bağlı olduğundan, her zaman bir yanılma payı mevcuttur.

 

AGP Enerji Online Genel Katalog