Ürün İsmi : Güneş Enerjisi
Kategori : SOLAR SİSTEMLERİ
Paylaş :
Dökümanlar : Hyundaı_Solar_Modül solar

Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi hesabı yapılırken kurulumun yapılacağı konumdaki gelen güneş ışınımı miktarı [kWh/(m2.gün)], günlük enerji ihtiyacı [kWh/gün], güneş paneli ve toplam sistem verimi dikkate alınır.

Kurulum yapılacak konum için aylara göre birim alanda gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınımı [kWh/(m2.gün)] izlenmelidir. Bu veriler dikkate alınarak gerekli güneş paneli gücü hesaplanır.Belirlenen konum için en iyi ve en kötü güneş ışınımı hesaplanmalıdır.Dolayısıyla, sistem tasarımı gerçekleştirilirken toplam maliyet ve rüzgar katkısı da dikkate alınarak, güneş paneli gücü en optimum de erinde seçilmelidir. Güneş ışınımının düşük oldu u aylarda ise rüzgâr ve dizel jeneratörün kısmi katkılarından yararlanılabilir.

Güneş enerjisinden elektrik üretmeye yarayan fotovoltaik panellerden elektrik üretimi, güneş ışınları panellerin üzerine dik açıda geldiğinde, o anki ışınımın miktarında olabilecek en üst seviyede olmaktadır. Dolayısıyla güneş ışınlarının panellerin üzerine dik açıda geldiği süreler, fotovoltaik panellerden üretilen elektrik enerjisinin o anki koşullara göre olabilecek maksimum seviyede elektrik enerjisinin üretilebildiği süreler olmaktadır. Panellerin yıl boyunca sabit açıda kalacak şekilde yerleştirilmesi, güneş ışınlarının panellerin üzerine dik açıda geldiği sürelerin belirli bir süre ile sınırlı kalmasına sebep olmakta ve dolayısıyla elektrik enerjisi üretiminin, ulaşılabilecek maksimum elektrik enerjisi üretim miktarının altında bir seviyede gerçekleşmesine yol açmaktadır.

Sistemde bu durumun önüne geçebilmek ve elektrik enerjisi üretim miktarını yıl boyunca (o anki koşullarda olabilecek)  maksimum seviyede tutabilmek için,fotovoltaik panellerin, güneşi yıl boyunca iki eksende izleyerek güneş ışınlarının paneller üzerine her zaman dik açıda gelmesini sağlayan, Çift Eksenli Güneş izleyicisi (Dual-AxisSolar Tracker) ile kullanılabilir

AGP Enerji Online Genel Katalog